Service

Servicering efter VENT-ordningen

Når et anlæg er blevet installeret og idriftsat, skal det derefter serviceres og vedligeholdes.

Installationsgruppen dækker alle behov for service. Vi kan således være deres totalleverandør. I vores serviceaftaler kan indgå alt fra rådgivning til løbende vedligeholdelse og løsning af ad hoc opgave. Det vil sige, at De ved at samarbejde med os, kun behøver én servicekontrakt for at være totaldækket.

Vi udfører kun services efter VENT-ordningen.

Ved at tegne en kontrakt med os får de en optimal løsning, både i sikkerhed som i økonomi. Samtidig sikres de en løbende vedligeholdelse af deres anlæg, tilpasset de individuelle behov. Herved sparer de penge til driftsudgifterne og undgår dyre driftsstop.

Sammen med Dem som kunde fastsættes antallet af årlige servicebesøg, samt hvad kontrakten skal indeholde. Herefter sørger vores serviceteam automatisk for, at servicebesøgene bliver udført til aftalt tid og at de aftalte servicecheck bliver gennemført.

Efter hvert servicebesøg får du en tilstandsrapport, der bl.a. fortæller om anlæggets tilstand, hvilke materialer der er udskiftet, samt hvad der eventuelt skal udføres ved næste eftersyn.

Beskrivelse af VENT-ordningen

  • VENT-ordningen er en landsdækkende ordning for firmaer og teknikere, som har gennemgået VENT-ordningens uddannelsesforløb og er blevet certificerede
  • VENT-ordningen arbejder for, at medlemsfirmaerne er specielt kvalificerede til at servicere ventilationsanlæg efter VENT-ordningens retningslinier.
  • Et VENT-firma skal opfylde særlige kvalitetskrav og er specialiseret i at få mest muligt ud af ventilationsanlæg. Alle VENT-firmaer og deres lokalafdelinger bliver kontrolleret løbende. Interne procedurer tjekkes og servicerapporter tjekkes for systematiske fejl o.lign.

Hvad er et VENT-service?

VENT-service gennemføres efter en fast tjekliste, så du altid har sikkerhed for, at alle relevante dele i ventilationsanlægget er målt og gennemgået. Efter et gennemført service får du en servicerapport, der dokumenterer, hvordan anlægget kører:

  • ​Luftmængden er målt og vurderet
  • Alle tekniske data vedrørende tryk er målt og vurderet
  • Fejl og mangler
  • Andre fejl og mangler, som fx gør driften uøkonomisk
  • Der er foretaget stop-, frost- og brandafprøvning på ventilationsaggregatet
  • At alle punkter i VENT-service er udført og tjekket
  • Desuden bliver der sat en VENT-mærkat på anlægget, så man kan se, hvornår det sidste service er udført

 

VentOrdningen.png

Installationsgruppen

Adelvej 34b

7000 Fredericia, Taulov

T: +45 70 22 30 92